English

CROESO!

 

Croeso i'r safle ar gyfer Panel Atalfa Trosedd Caerffili a'r Rhanbarth.  Ar y panel mae nifer o gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda'r heddlu, aelodau'r cyngor a swyddogion ataliad trosedd i geisio gwneud Gaerffili a'r rhanbarth yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld.  Fel panel rydym trwy'r amser yn edrych am bobl a fydd a diddordeb mewn ymuno a ni i helpi ni.  Os hoffwch ymuno a ni cymerwch ychydig o amser i lenwir'r holiadur sydd yn y tudalenau yma.  Byddwch hefyd yn gallu ddod o hyd eitemau diogelwch sydd ar werth.  Gallwch cysylltu gyda aelod o'r panel i drefnu brynu yr eitemau diogelwch ac hefyd i ofyn cwestiwnau am materion diogelwch sydd ganddoch am eich ardal tref neu lle gweithio neu sut i wella eich diogelwch personol. 


Mae'n flin gen i gorfod gadael i chi gwybod bod un o'n aelodau, Mr William Thomas, yn gwybod i ni i gyd fel Bill, bu marw ar dydd sadwrn Medi 20fed 2014. Roedd Bill yn 85 blwydd oed a wnaeth gweithio yn eu gymuned ar gyfer eu gymuned am flynyddoedd hir.  Rydym ni i gyd yn meddwl am theulu a ffrindiau Bill ar yr amser yma.


Diolch yn fawr am ymweld a ni a cofiwch dweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau amdanon ni!

 

CADEIRYDD Y PANEL

MRS LYNDA PADDOCK                                                   

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   © ccpp2007                                                                  

 
 

site created designed and maintained by Tracy Paddock

  Site Map