NEWYDDION

 

Mae'r heddlu dal yn trio atgoffa pobl sydd yn perchen ceir i gwneud yn siwr bod popeth yn y car wedi rhoi i ffwrdd allan o golwg - galler fod yn rhywbeth fach fel cardigan - does dim ots faint y pris i prynu un newydd - fydd y lladron yn meddwl -' os ydyn nhw wedi gadael hwna yn y car beth arall mae'n nhw wedi gadael?' - bydd y lladron dal yn torri'r ffenestr ac mae'ch car wedi niweidio achos cardigan!

Mae'r un beth yn mynd i unrhyw un sy'n perchen system satellite navigation, pob tro rydych chi'n dod mas o'r car ewch a'r system satellite navigation gydach chi ac hefyd y cawell sy'n cadw'r system ar  ffenestr blaen y car a cofiwch hefyd dinistrio'r cylch fach oddi ar y ffenestr wedi gadael gan y cwpan sygnydd ar y cawell, efallai mae'n edrych fel cylch fach diniwed i chi ond i'r lladron  mae'n ddweud wrthyn nhw efallai mae gennych system satellite navigation wedi eu cuddio rhywle yn y car a does dim ots genddyn nhw torri ffenestr yn eich car i edrych amdani felly cymerwch popeth allan y car gydach chi pob tro a dinistrio'r cylch fach hefyd! 

Mae aelodau'r panel hefyd ar gael os oes gennych unrhuw diddordeb o gael beiciau neu sgwter wedi marcio, os ydych chi'n trefnu digwyddiad a byddwch eisiau i ni ddod i marcio beiciau a sgwteriau, danfonwch e-bost i mi i'w threfnu.

Mae aelodau'r panel eisiau rhoi gwybod i'r trefnwyr  digwyddiadau os ydych eisiau'r Panel Atol Trosedd Caerffili a'r Rhanbarth i ddod i'ch ddigwyddiad danfonwch eich manylion i'r e-bost ar gwaelod y tudalen, cofiwch cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost neu eich rhif ffon gyda manylion ar pa fath o digwyddiad mae e ble mae'r digwyddiad a dyddiad y digwyddiad a fydd rhywun yn cysylltu a chi cyn gynted ag sydd possibl i trafod bethau.

 

Tracy Paddock   -   welshhobbit@sky.com  


 
 
 

site created designed and maintained by Tracy Paddock

  Site Map